Våre avbestillingsrutiner

Senest 24 timer før avtalt time for å unngå gebyr

Ved uteblivelse fra time, eller for sen avbestilling, blir du belastet med:

  • kr 350,- for liten behandling (klipp)
  • kr 800,- for stor behandling (klipp &/eller farge)

Avbestilling må skje senest 24 timer før avtalt time for å unngå gebyr.