PÅHÅRET Opplæring

Opplæringskontoret ble etablert i 2000 og hensikten er å gi trygg og solid utdannelse til deg som ønsker å bli frisør! 

Visjonen for PÅHÅRET Opplæring:

«Sammen utdanner vi de beste frisørene»
  • Hensikt/Hvorfor: Vi jobber for å heve nivået og seriøsiteten i bransjen. Ta posisjon på et område som gir karrieremuligheter, for en stemme som høres og bidrar til rekruttering.
  • Strategi: Jobbe for lærebedriftene og for lærlingene.
  • Målsetting: Skape kvalitet i opplæringen og 100 % bestått til Svenneprøver.

Et stort og kunnskapsrikt opplæringskontor med vid kompetanse.
Et opplæringskontor som påtar seg ansvaret for opplæring av lærlinger.
En stemme som påvirker frisørbransjen. Rekrutterer lærlinger som søker god opplæring. Skaper et dynamisk samspill mellom medlemsbedriftene