Våre bærekraftsmål

PÅHÅRET har lang tradisjon for å ta samfunnsansvar. Vi har opp gjennom årene hatt mange ulike prosjekter, men midt i pandemien i 2020 besluttet vi å sette bærekraft for alvor på bedriftens agenda. Det resulterte i vårt første styringsdokument for bærekraftig arbeide; Gautefall erklæringen 2020

Våre bærekraftsmål

FNs bærekraftmål

Alt gjøres ikke over natten, men en av PÅHÅRETs verdier er at vi skal være SERIØSE, og med det følger et samfunnsansvar. Vi har gjennom mange år tatt initiativ, til og engasjert oss i, ulike prosjekter utenfor egen kjernevirksomhet, og lever etter vår gründer Vigdis Reksten sin filosofi om at vi skal ta ansvar for det vi kan gjøre noe med.  

vår handlingsplan for bærekraft har vi definert totalt 7 av FNs bærekraftsmål, som våre overordnende mål. Av disse 7 har vi i samarbeid med salongledere og medarbeidere valgt ut 3, som vi skal ha spesielt fokus på i 2021:

  • Mål nr. 3 GOD UTDANNING
  • Mål nr. 8 ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST
  • Mål nr. 17 SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE

Etter å ha valgt områder har vi nå satt av tid og sted hvor vi skal kunne jobbe videre med å definere konkrete prosjekter og mål. Bærekraft blir en del av seks ledermøter gjennom året. Det vil være en del av våre halvårlige Verdiskapningskurs, som er for alle ansatte. I tillegg har vi satt av fire Frokostmøter til temaet gjennom året. På denne måten sikrer vi at vi har bærekraft på agendaen som en integrert del av vårt arbeid. 

Dette er en spennende prosess og vi ser frem til å fortelle om alle de ulike prosjektene og områdene vi skal jobbe oss igjennom.  

Målet for oss er at bærekraft ikke er noe som skal komme i tillegg, men det skal være en naturlig del av måten vi gjør ting på!

Vi forplikter oss og tar ansvar for det vi kan gjøre noe med!
Vigdis Reksten
Gründer av PÅHÅRET

Layering av hårprodukter

Visste du at du kan bruke hårproduktene dine på samme måte som du legger hudpleie lag i lag? Gjort riktig får du et sunnere hår og holdbar styling.

Slik får du liv i skadet hår

Har du skikkelig slitte tupper, matt hår eller livløst hår? Da kan håret ditt være skadet. Les her hvordan du får liv i det igjen.