Våre priskategorier

For ferdig utdannede frisører har PÅHÅRET tre priskategorier:

  • Frisør
  • Elitefrisør
  • Seniorfrisør

Differensiering av priser basert på frisørens kvalifikasjon, etterspørsel og totalkompetansen. 

For priser og behandlinger hos våre lærlinger har vi en egen fane for BEHANDLING HOS LÆRLING

Våre priskategorier

Frisør:

Ferdig utdannet frisør med svennebrev. Personen har bestått svennebrevet og innehar allsidig kompetanse og høy faglig kvalitet. Alle frisører i PÅHÅRET kurses ofte og jevnlig slik at vi sikrer et godt utført håndverk. 

Frisør er hovedkategorien og setter standard for normalprisen.

Elitefrisør:

Frisør med minimum 3 års praksis etter svennebrev, og som på grunn av sin totalkompetanse faglig og personlig er blitt en meget etterspurt frisør. Viktig kriterium er at etterspørselen er større enn frisørens kapasitet. Prisene vil ligge ca 15% over normalprisen

Seniorfrisør:

Frisør med lang og solid erfaring, som ved sin faglige og personlige dyktighet har skapt seg et navn og derved er en høyt aktet og velrenommert frisør. Prisene vil ligge 25 % over normalprisen