Hvordan blir man frisør, og hva lærer de når?

Mange håndverksbedrifter har lærlinger. Det betyr at man er under utdanning, i alt tar det 4 år frem til avlagt svennebrev. Det finnes flere ulike løp man kan ta for å bli frisør. Mest vanlig er å gå 2 år på videregående skole for så å være 2 år som lærling i en bedrift. Da vil lærlingen normalt sett starte på nivå 3 hos oss. Men det er også mulig å være lærling i bedrift i 4 år, da vil bedriften være ansvarlig for å gi lærlingen all nødvendig opplæring fra start til slutt over 4 år.   

I PÅHÅRET har vi lang tradisjon for å ha lærlinger og svært mange har tatt svennebrev etter endt læretid hos oss. Vi er stolte av å ha mellom 30 og 40 lærlinger i vårt system til enhver tid. Ressursene for opplæring har vi samlet i et selvstendig opplæringskontor som heter HÅRETE OPPLÆRING. Her har de egne lærere og veiledere som følger alle lærlingene helt frem til svennebrevet.  

Hvordan blir man frisør, og hva lærer de når?

Frisørlærlingene er på ulike nivåer i læretiden og det er individuelt hvor raskt de lærer og hvor fort de mestrer de ulike målsettingene. I hovedsak deler vi de 4 årene inn i følgende nivåer:   

Nivå 1 

Mest vanlig er det å ta dette året på videregåendeskole eller en privat frisørskole, men det er også mulig å begynne som lærling i bedrift med en gang. Det første året jobber eleven på dukkehoder og modeller. Her starter de med basiskunnskap.

Nivå 2 

Mange elever tar også dette året på videregåendeskole eller på privat frisørskole, men mangler fellesfagene man må bestå, for å få gå opp til svenneprøven. Disse fellesfagene tar lærlingen som privatist i løpet av læretiden. Lærlinger på nivå 2 arbeider på modeller og får mye hjelp og bistand av sin veileder i salongen underveis. Lærlingen vil kun tilby noen få behandlinger, og vil trenge god tid på dette nivået. Lærlingen jobber seg opp mot 50% av frisørpris på noen utvalgte basisbehandlinger i salong. 

Nivå 3 

Lærlingen kommer fra videregående frisør eller privat frisørskole, og har bestått alle fellesfag. Lærlingen har kunnskap om hår og teori og har noe erfaring fra trening på dukkehoder og modeller innen utvalgte behandlinger. Lærlingen vil fortsatt trenge mye opplæring og får oppfølging i salong, samt i modultrening på akademiet. Lærlingen kan ha kunder i salong på flere utvalgte behandlinger og tar halv pris av frisørpris. Lærlingen følges av sin veileder, vil ha tilgang til bistand og alle arbeider blir evaluert. Som kunde må du fortsatt beregne noe lengre tid på behandlingene de utfører. 

Nivå 4 

Lærlingen er i sitt siste læreår, og jobber nå selvstendig på kunder og behøver mindre oppfølging da de evner å ta egne valg. Lærlingen har fortsatt veiledere og får bistand når de trenger det. På dette nivået har de tilegnet seg det meste av kunnskapen, men trenger mengdetrening for å mestre ferdighetene bra og øver nå på å jobbe mer effektivt. Lærlinger på nivå 4 utøver de aller fleste behandlinger og tilbyr tjenester til 25% rabatt i forhold til frisørpris.  

Du finner beskrivelse på behandlingene for de ulike nivåene og deres priser ved å klikke deg inn på Klippemeny Lærling, Fargemeny Lærling, Styling hos Lærling osv.  

Ikke alle avdelinger har lærlinger på alle nivåene, så ta gjerne direkte kontakt med din avdeling for mer informasjon, om du ønsker å gå til en lærling. Da vil du får svar på dine spørsmål og de vil kunne vurdere om det du ønsker er noe salongens lærling er klar for å utføre.