Farge eller striper hos lærling

Det finnes en rekke teknikker man kan benytte for å lage ulike fargeresultater. Noen fargeteknikker krever stor grad av fargekunnskap og kan være krevende teknikker å mestre. Mens andre fargebehandlinger er forholdsvis lette å lære og er enkle å løse. Lærlingen starter med å lære basis fargeteori og de enkleste påføringsteknikkene. Disse vil lærlingen beherske veldig bra, ganske tidlig i opplæringen. 

Store og krevende fargebehandlinger er noe man først begir seg ut på når all fargeteori er gjennomgått og man har opparbeidet seg en god teknikk og et vist tempo på basisteknikkene. Menyen for de ulike lærlingenivåene vil derfor være tilpasset nivåene i opplæringen.  

Farge eller striper hos lærling

Kunnskapen om fargeteori og teknikker på Nivå 4 er gjennomgått, men de mangler noe arbeidserfaring og trenger derfor mengdetrening. En lærling på siste nivå vil kunne gjøre mye av det samme som en frisør og evner å jobbe selvstendig, men har alltid mulighet for kyndig veiledning ved behov.

Lærling på Nivå 3 vil mestre mange av fargebehandlingene, men gjør ikke de aller største behandlingene, da de ikke helt har fått opp tempo og vil fortsatt trenge mer trening for å bli effektive. De vil få veiledning underveis og hjelp til riktig farge- og produktvalg.

Lærlinger på Nivå 2 vil kun utføre de enkleste fargebehandlingene og vil få kyndig veiledning. De vil trenge god tid.

Lærlinger på Nivå 1 vil for det meste ha modeller de trener på, eventuelt vil de bistå andre frisører for å lære av de.   

Tid og pris for de vanligste fargebehandlingene hos lærling finner du listet opp under. For andre fargebehandlinger som Avfarging, Helbleking mm. vennligst ring eller ta kontakt direkte til salongen og de hjelper deg. 

Du finner mer informasjon om alle våre behandlinger ved å klikke på Behandlinger & Priser i fanen øverst. 

For priser til PÅHÅRET avdeling Dale, vennligst velg Dale og VÅRE BEHANDLINGER

Fargemeny Lærling Nivå 4
Fargemeny Lærling Nivå 3
Fargemeny Lærling Nivå 2
Fargemeny Lærling Nivå 1